Ile wynosi zasiłek pogrzebowy ZUS w 2018 roku? (kwota)

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy ZUS w 2018 roku? (kwota)

ile-wynosi-zasiłek-pogrzebowy-zus

W chwili śmierci bliskiej osoby, pojawia się nierzadko dodatkowy problem jaki stanowi kwestia sfinansowania pogrzebu. Z myślą o takich sytuacjach, powstał zasiłek pogrzebowy ZUS, który wypłacany jest w celu pokrycia kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej. W poniższym artykule odpowiemy Państwu na pytanie: ile wynosi zasiłek pogrzebowy ZUS w 2018?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy ZUS w 2018 roku? (kwota)

Od 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego ZUS ma stałą wartość i wynosi 4.000 złotych.
Z założenia zasiłek pogrzebowy ma na celu pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu osoby zmarłej (nie mylić z kosztem sprowadzenia zwłok z zagranicy) – jednak w przypadku dużych miast, kwota zasiłku najczęściej nie wystarcza do pokrycia 100% wydatków związanych z pochówkiem.

Kwota zasiłku pogrzebowego ZUS: 4000 zł – czy jest wystarczająca?

Powstało wiele artykułów na temat tego ile kosztuje pogrzeb w Polsce. Prawda jest taka, że trudno jednoznacznie określić koszt pogrzebu, ponieważ składa się na to wiele czynników takich jak:

  • rodzaj pogrzebu: tradycyjny/kremacja
  • standard trumny/urny
  • wszystkie dodatkowe opłaty: obsługa, wieńce, oprawa muzyczna itp.

Powyższe opłaty dotyczą jedynie opłat w zakładzie pogrzebowym. Oprócz tego należy liczyć się z dodatkowymi kosztami takimi jak:

  • koszt wykupienia miejsca na cmentarzu
  • wynagrodzenie dla księdza/mistrza ceremonii
  • ewentualny koszt zakupu i montażu nagrobka

Biorąc pod uwagę jedynie koszty naliczane przez zakład pogrzebowy, można uznać, że w większości przypadków kwota zasiłku pogrzebowego (4.000 zł) wystarcza do organizacji godnego pożegnania osoby zmarłej.
Sprawy się komplikują, kiedy przejdziemy do analizy dalszych wydatków, a w szczególności kosztu wykupu miejsca na cmentarzu. W zależności od wielkości miasta i rodzaju grobu (ziemny lub murowany) należy liczyć się z wydatkiem od 500 zł (grób ziemny, miasto powiatowe) nawet do kwoty przekraczającej 3.000 zł (grób murowany, Warszawa).

Jakie koszty można wliczyć do zasiłku pogrzebowego?

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie precyzują co dokładnie kryje się pod pojęciem „koszty pogrzebu”.  W związku z tym, należy odnieść się do orzecznictwa sądów i doktryny prawa, które pomogą ustalić dokładnie, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Bez wątpienia do kosztów pogrzebu możemy zaliczyć:

• koszt transportu zwłok z miejsca zgonu do chłodni,
• koszt organizacji pogrzebu,
• koszt zakupu trumny,
• koszt zakupu miejsca na cmentarzu,
• koszt zakupu oraz montażu nagrobka.

Wysokość zasiłku pogrzebowego ZUS – od czego zależy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego zależy od tego, czy koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, czy przez inną osobę lub podmiot. Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4.000 zł, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów pogrzebu.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę obcą, nienależącą do kręgu członków rodziny albo przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej niż 4.000 zł.

Dowiedz się więcej:

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?