Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS? Krok po kroku.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS? Krok po kroku.

Zanim zaczniemy się ubiegać o zasiłek pogrzebowy z ZUS, najpierw należy sprawdzić, czy w przypadku naszego zmarłego zasiłek w ogóle może zostać przyznany. O tym kiedy i komu należy się zasiłek pogrzebowy pisaliśmy w osobnym artykuleJeżeli po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy, możemy przystąpić do ubiegania się o niego, o ile nie uczyni tego w naszym imieniu zakład pogrzebowy. W tym artykule podpowiadamy jak otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS samodzielnie.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Przede wszystkim należy pamiętać, że możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy jest ograniczona czasowo. Przepisy mówią, że prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Wniosek o otrzymanie zasiłku pogrzebowego należy złożyć w jednostce ZUS zależnej od miejsca zamieszkania. Osoba lub podmiot starający się o wypłacenie kwoty zasiłku musi przedstawić:

  • wniosek na druku ZUS Z 12 – do pobrania tutaj.
  • odpis aktu zgonu zmarłego
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa ze zmarłym
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
  • oryginały rachunków związanych z kosztami pogrzebu, lub kopie rachunków potwierdzonych przez bank.

Ile się czeka na zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania  zasiłku. Praktyka jednak mówi, że pieniądze z ZUS trafiają na konto płatnika / podmiotu, który pokrył koszty pogrzebowe w czasie 2 do 8 tygodni od dnia złożenia wniosku.